Để hoàn tất quá trình ghi danh, bạn cần phải trả lệ phí ghi danh là 200 Mỹ Kim trước ngày 30 tháng 6, 2011 để chính thức trở thành tham dự viên.

Lệ phí ghi danh

Lệ phí ghi danh 200 Mỹ Kim bao gồm:

Khách sạn
4 ngày và 4 đêm
Check-in: Thứ Năm, ngày 4 tháng 8
Check-out: Thứ Hai, ngày 8 tháng 8

Thực phẩm
Ngày 4-6 tháng 8: ăn sáng, trưa và tối
Ngày 7 tháng 8: ăn sáng và trưa

Tài liệu Đại Hội
Các buổi hội thảo, tập sách giới thiệu chương trình, giấy, viết, áo T-shirt

Các chi tiêu cá nhân không nêu trên sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tham dự viên. Lệ phí ghi danh sẽ không được hoàn trả.

Cách thức trả lệ phí

3 cách để trả lệ phí:
 1. Gửi email cho người đại diện vùng của bạn qua địa chỉ registration@lenduong.net để trả lệ phí ghi danh đến tay người đại diện vùng mà không cần phải trả những lệ phí khác.

 2. Nếu bạn hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ, bạn có thể viết chi phiếu cho “Len Duong Foundation” và gửi về địa chỉ:

  Len Duong International Youth Network
  56 U Street, NW
  Washington, DC 20001

  Trong phần Memo, xin đề mã số ghi danh.  Người đại diện vùng sẽ cung cấp cho bạn một mã số ghi danh.

 3. Để trả lệ phí online, xin dùng PayPal và phải trả thêm 7 Mỹ Kim cho phí xử lý giao dịch (processing fee).  Xin đề mã số ghi danh vào ô trống phía dưới và bấm nút “Pay Now” để bắt đầu.