Chương Trình‎ > ‎

Bí quyết của người lãnh đạo

Bạn có thể là người bén nhạy và đạo đức (hy vọng là thế!), nhưng bạn có kỹ năng và làm việc hữu hiệu không? Chỉ giỏi kỹ thuật và thường xuyên dùng Facebook chưa đủ để cho bạn thực sự muốn thực hiện việc hoạt động mạng. Học làm cách nào để đào luyện khả năng của thành viên trong nhóm và gia tăng hiệu năng làm việc. Workshop cấp tốc này sẽ giới thiệu ngắn gọn đến bạn những mô hình lãnh đạo, kỹ năng điều hành các phiên họp và truyền đạt ý kiến để bạn có thể suy nghĩ thêm làm cách nào để cải thiện chẳng những cho nhóm của mình mà cho cả chính mình luôn. Workshop này được hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Việt.
Diễn Giả: Ngô Hoàng Quyên

Ngô Hoàng Quyên
Bắt đầu năm 2001, Ngô Hoàng Quyên tham gia California Association of Student Councils (CASC), một tổ chức bất vụ lợi nhằm vào việc huấn luyện kỹ năng lãnh đạo và chính sách giáo dục dưới National Leadership Insititute (NLI). Cô từng là thành viên Hội Đồng Quản Trị của CASC và được tham gia vào huấn luyện cao cấp nhất của hội vào năm 2010. Bên cạnh đó, cô còn là AT&T New Media Fellow và là sinh viên chuyên ngành Development Studies tại đại học Brown. Cô từng là giám đốc của Urban Programming, người sản xuất các tin tức nhắm vào các cộng đồng thiểu số, và là DJ trên đài 95.5 WBRU-fm. Cô còn làm việc chuyên về nghệ thuật âm thanh và hiện đang trong giai đoạn thực hiện một đoạn phim tài liệu về sự phát triển của xã hội Việt Nam đương đại. Cô hiện là trưởng ban tổ chức của ĐH6.

Comments