Đại Hội

H: Chủ đề của ĐH6 là gì?
Đ: Vượt Tường Lửa! Hoạt động mạng, cùng thay đổi xã hội.

H: ĐH6 tổ chức ở đâu và khi nào? 
Đ: Trung tâm hội nghị tại Manila, Phi Luật Tân vào ngày 4-7 tháng Tám năm 2011

H: Ban tổ chức là ai?
Đ: Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường (Len Duong Youth Network)

H: Ai có thể tham dự ĐH6?
Đ: Các bạn trẻ và những nhà hoạt động muốn dấn thân vì tương lai của dân tộc Việt Nam.  Những ai mong được học hỏi thêm về sự ảnh hưởng quan trọng của phương tiện truyền thông xã hội để cùng thay đổi xã hội một cách tích cực.

H: Quá trình lịch sử dẫn đến đại hội kỳ này?
Đ: Đại hội kỳ này được tổ chức bởi Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường, qui tụ những nhà hoạt động trẻ người Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đại Hội được tổ chức mỗi 2-3 năm và những lần trước được tổ chức ở Melbourne (Úc Đại Lợi), Paris (Pháp), San Diego (Hoa Kỳ), Sydney (Úc Đại Lợi), và Kuala Lumpur (Mã Lai).

H: Chương trình ĐH6 sẽ như thế nào?
Đ: Đại Hội 6 sẽ là một cuộc trải nghiệm khó quên trên chặng đường đời. Chương trình đại hội bao gồm gặp gỡ giao tiếp, hoạt động kết bạn, hội vui chơi và họp nhóm thảo luận nhiều đề tài như phong trào dân báo, tự do internet và các phương tiện truyền thông  Mạng, học hỏi và áp dụng những trường hợp nghiên cứu đã gây nhiều biến động thay đổi chính trị, và và rèn luyện kỹ năng lãnh đạo. 

Ghi Danh

H: Làm sao và khi nào tôi có thể đăng ký tham gia đại hội?
Đ: Thể lệ và Đơn ghi danh tham dự Đại Hội sẽ được phổ biến rộng rãi vào tháng Ba năm 2011

H: Lệ phí ghi danh là bao nhiêu?
Đ: 200 Mỹ Kim (US Dollars). Lệ phí này bao gồm nơi cư trú và ăn uống trong suốt bốn ngày đại hội. Hạn chót ghi danh là Thứ Năm, ngày 30 tháng 6, 2011.

H: Làm sao tôi có thể ghi danh và liên lạc với ai để biết thêm chi tiếc về Đại Hội?
Đ: Xin bạn vui lòng điền và nộp đơn ghi danh tham dự qua trang mạng chính thức của ĐH6 ở www.lenduong.net/daihoi6. Ban Tổ Chức sẽ liên lạc với bạn sau khi đã nhận đơn ghi danh để hướng dẫn cách thức trả lệ phí.  Bạn cũng có thể gởi thư điện tử cho chúng tôi qua địa chỉ daihoi6@lenduong.net hoặc gởi tin nhắn cho chúng tôi trên Facebook ở http://www.facebook.com/daihoi6.