Đóng Góp

Hỗ trợ tài chánh giúp các nhà lãnh đạo trẻ của thế hệ kế tiếp!

Ủng hộ cho quỹ tài trợ Đại Hội 6!

Các Cựu Tham Dự Viên Đại Hội và Các Bạn Thân Mến,

Các bạn còn nhớ chăng sự gắn bó thân thiết với hàng trăm khuôn mặt dù xa lạ nhưng thật thân thương khi mọi người được nối liền bởi một khát vọng, một ước mơ và một lý tưởng cho Việt Nam? Các bạn còn nhớ kỳ Đại Hội nào đã mang đến sự ảnh hưởng và thay đổi đời sống của các bạn hay không? Các bạn có đồng ý là tương lai của đất nước Việt Nam sẽ tùy thuộc vào thế hệ trẻ của ngày hôm nay không?

Chúng tôi kêu gọi các bạn hãy tiếp tay hỗ trợ tài chánh cho các nhà lãnh đạo này, để họ được trải nghiệm những nguồn cảm hứng đã phần nào thay đổi cuộc đời của các bạn.  

Ngoài phần lệ phí tham dự Đại Hội, các tham dự viên sẽ phải đối đầu với những khó khăn tài chánh để trang trải tiền vé máy bay đến Phi Luật Tân.  Vì thế, dù bạn đóng góp bất cứ số lượng nào, $20, $200 hay $2000, thì cũng đều là một sự giúp đỡ rất lớn lao cho Quỹ Tài Trợ Tham Dự Viên Đại Hội 6. 

Sự hỗ trợ của các bạn có thể được chỉ định để dành riêng cho các tham dự viên trong vùng của mình.  Các tham dự viên sẽ phải đăng ký xin học bổng và phải có sự chấp thuận cùa ban tổ chức tùy theo từng trường hợp của mỗi tham dự viên.

Để biết thêm chi tiết, xin các bạn vui lòng liên lạc chúng tôi qua email daihoi6@lenduong.net.

Để Đóng Góp:

Quý vị nào muốn đóng góp vào quỹ tài trợ cho tham dự viên DH6, xin vui lòng gửi check đến Len Duong International Vietnamese Youth Network, viết chi phiếu cho Len Duong Foundation, memo là DH6 Scholarship Fund tại địa chỉ:

Len Duong International Vietnamese Youth Network
56 U Street, NW
Washington DC 20001
USA.

Lên Đường rất vui mừng được dẫn đầu nỗ lực gây quỹ hỗ trợ cho các tham dự viên của DH6. Xin cho Ban Tổ Chức biết nếu quý vị muốn chúng tôi để tên vào danh sách “Mạnh Thường Quân của Điạ Hội 6”.  Quý vị cũng có thể đóng góp bằng cách thức PayPay dưới đây. 

Chúng tôi chân thành cảm tạ tấm lòng hảo tâm của quý vị.