Blog‎ > ‎

4 ngày!

đăng 18:18, 30 thg 7, 2011 bởi Len Duong   [ đã cập nhật 21:23, 30 thg 7, 2011 ]
Khi có thời gian thì chúng ta đếm từng tháng, từng tuần…nhưng bây giờ chúng ta lại đếm từng ngày, rồi sẽ phải đếm từng phút, từng giây tới buổi khai mạc của Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới Kỳ 6 tại Phi Luật Tân.

Nhưng blog này Ban Tổ Chức Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới Kỳ 6 muốn dành riêng để gửi lời chân thành cám ơn các mạnh thường quân, các hội đoàn/diễn giả và quý cơ quan truyền thông đã hỗ trợ cho chúng tôi trong suốt 6 tháng vừa qua.  Họ đã tiếp tay cho sự thành công của Đại Hội 6 để tuổi trẻ, các nhà hoạt động, các dân báo và đồng bào quan tâm trao đổi những ước mơ và khát vọng chung để cùng nhau xây dựng nền tảng cho một xã hội dân sự tại Việt Nam.  

Mời các bạn ghé vào trang nhà của chúng tôi để biết thêm những thông tin cập nhật về Đại Hội 6 và danh sách thân hữu của Đại Hội 6. 


Comments