Blog‎ > ‎

Lời chào hỏi từ các tham dự viên

đăng 23:53, 13 thg 6, 2011 bởi Len Duong

Các tham dự viên từ khắp nơi trên thế giới mời gọi các bạn cùng đến với họ tại Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Thế Giới kỳ 6, được tổ chức vào tháng 8 năm 2011, tại Manila, Phi Luật Tân