Blog‎ > ‎

Mạng Lưới Lên Đường Lên Tiếng Về Trang Dân Làm Blog

đăng 14:36, 17 thg 8, 2011 bởi Len Duong   [ đã cập nhật 14:38, 17 thg 8, 2011 ]
Vui Lòng Liên Lạc:
Lilly Ngọc Hiếu Nguyễn 
(202) 596-7951
daihoi6@lenduong.net

Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường được cộng đồng mạng cảnh báo gần đây có trang Dân Làm Blog vừa thành lập đã dùng chủ đề của Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới Kỳ 6, “Vượt tường lửa! Hoạt động mạng, cùng thay đổi xã hội” làm khẩu hiệu cho trang blog của họ.

Không biết vô tình hay cố ý nhưng "Vượt tường lửa! Hoạt động mạng, cùng thay đổi xã hội" là chủ đề của Đại Hội Thanh Niên Sinh Việt Nam Thế Giới Kỳ 6 vừa tổ chức tại Manila, Phi Luật Tân vào đầu tháng 8 vừa qua.  Mạng Lưới Lên Đường tổ chức Đại Hội 6 vì muốn  trao đổi và liên kết sức mạnh giới trẻ, phát huy tinh thần sáng tạo, cũng như khai thác các sáng kiến cùng kỹ thuật điện tử hiện đại để phát triển xã hội về mọi mặt.

Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường khẳng định không có một liên hệ gì với trang Dân Làm Blog.  Đồng thời chúng tôi không chấp nhận bất cứ ai dùng chủ đề của Đại Hội 6 cho khẩu hiệu một trang blog đã đánh cấp bài vở và tẩy sửa nội dung phi pháp.  

Trân trọng,

Ban Tổ Chức
Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới Kỳ 6
Comments