Blog‎ > ‎

An Ninh Cộng Sản Việt Nam Theo Dõi và Đe Doạ Đại Hội 6

đăng 02:48, 7 thg 8, 2011 bởi Len Duong   [ đã cập nhật 03:47, 9 thg 8, 2011 ]
Vui Lòng Liên Lạc:
Lilly Ngọc Hiếu Nguyễn +639052200164
daihoi6@lenduong.net

Phi Luật Tân – Ban Tổ Chức nhận được thông tin là an ninh Cộng sản Việt Nam có những âm mưu để đe doạ Ban Tổ Chức Đại Hội 6. 

Mặc dù đây là đại hội thanh niên bàn về tự do internet bên ngoài chủ quyền của họ, nhưng an ninh Cộng sản Việt Nam đã tìm nhiều cách theo dõi và phá rối Ban Tổ Chức như sau: 
  1. Công an giả dạng để ghi danh tham dự đại hội.  Ban Tổ Chức đã khám phá và trục xuất một nhân sự công an ngay trong Đại Hội. 
  2. Nhân sự của công an đã có mặt tại phi trường Manila trong những ngày trước Đại Hội để thâu lén hình ảnh các phái đoàn tham dự và cố trà trộn vào các phái đoàn.
  3. Theo nguồn tin đặc biệt, Cộng sản Việt Nam có ý đồ thuê thành phần xã hội đen để làm hại Ban Tổ Chức.
Công an Việt Nam không những trù dập tiếng nói ôn hoà trong nước mà còn có những hành động phi pháp và bạo lực tại quốc gia tự do như Phi Luật Tân.  

Mục tiêu của Đại Hội 6 là tạo môi trường để giới trao đổi và liên kết tạo sức mạnh, cũng như khai thác các sáng kiến cùng kỹ thuật điện tử hiện đại để phát triển xã hội về mọi mặt

Ban Tổ Chức đã thông báo đại diện chính phủ Phi Luật Tân và qua thông cáo này chúng tôi xin báo động các cơ quan truyền thông và dư luận. 

###
Comments